Διαδρομές κοντά σε Μπατσί & Γαύριο

νο διαδρομής
πατήστε στο εικονίδιο για
περισσότερες πληροφορίες
μήκος & δυσκολίαΑξιοθέατα
Γαύριο-Μπατσί
9

Στραπουργιές-
Άνω Απροβάτου
11.5 km
μεσαία
τμήμα της ιστορικής "Φαρδιάς στράτας"
χωριά, Μουσείο Ελιάς, πηγές, καταρράκτης
Παλαιόπολης, υπέροχες θέες
9a

Παλαιόπολη (κυκλική)
4.5 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιόπολης,
αρχαίας πρωτεύουσας της Άνδρου, το μουσείο,
η υπέροχη κοιλάδα, η παρθένα παραλία
11

Μπατσί-Άρνη
8.5 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
Υπέροχες θέες, ποκιλία τοπίων
& άφθονα νερά
14

Στους νερόμυλους
των Φρουσαίων
5 km
Νερόμυλοι
14

Γαύριο-Αγία Ελεούσα
2.5 km
μεσαία
Νερόμυλοι, ελαιώνες & εκπληκτικές θέες
15

Γαύριο-Άγιος Πέτρος
5 km
μεσαία
το χωριό, ο πύργος και η παραλία
του Αγίου Πέτρου
16

Άνω Άγιος Πέτρος-Μπατσί
6 km
μεσαία
το καστρομονάστηρο της Αγίας
& εκπληκτικές θέες ακτογραμμής
& Μπατσίου