Διαδρομές στη Κεντρική Άνδρο

νο διαδρομής
πατήστε στο εικονίδιο για
περισσότερες πληροφορίες
μήκος & δυσκολίαΑξιοθέατα
6

Βουρκωτή-
Μονή Αγίου Νικολάου-
παραλία Άχλα
9.5 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
η Βουρκωτή, το τοξωτό γεφύρι, ο ποταμός,
το Μοναστήρι και η παραλία Άχλα
7

Σταυροπέδα-
Ζαγορά & Σταυροπέδα-
Μονή Παναχράντου
6 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
ο αρχαιολογικός χώρος της Ζαγοράς
& η Μονή Παναχράντου
9

Στραπουργές-Άνω Απροβάτου
11.5 km
μεσαία
τμήμα της ιστορικής "Φαρδιάς στράτας"
χωριά, Μουσείο Ελιάς, πηγές,
καταρράκτης Παλαιόπολης,
υπέροχες θέες
10

Μεσαθούρι-Ευρουσές-Αποίκια
5 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
το μυλοχώρι των Στραπουργιών,
το εκκλησάκι του Ταξιάρχη,
το δάσος των Ευρουσών, η πηγή Σάριζα
11

Μπατσί-Κατάκοιλος-Άρνη
8.5 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
Υπέροχες θέες, ποκιλία τοπίων
& άφθονα νερά
12

Βουρκωτή-Άρνη
7 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
η ψηλότερη κορφή της Άνδρου, υπέροχες θέες,
η καταπράσινη Άρνη και η γραφική Βουρκωτή
13

Άρνη-Ρέματα-παραλία Λεύκα
8.5 km
μεσαία
ο ποταμός της καταπράσινης Άρνης,
η παρθένα παραλία Λεύκα
18

Λιβάδια-Βακόνι
8-9 km
μεσαία
με δύσκολα
τμήματα
η καταπληκτική κορυφογραμμή του Γερακώνα,
το σπήλαιο Φόρος,
το τοξωτό γεφύρι Αλαδινού