Τοποθέτηση πινακίδων στις διαδρομές 9 & 9a

/
 Καθώς ο καιρός το επέτρεψε, συνεχίσαμε…

Τοποθέτηση πινακίδων στις διαδρομές Νο 1, 9, 9b, 10

/
Καθώς ο καιρός το επέτρεψε, συνεχίσαμε…

Σήμανση & καθαρισμός στη διαδρομή Άρνη-Προφήτης Ηλίας-Βουρκωτή

/
  Με την τοποθέτηση περίπου…

Ολοκλήρωση της «μικρής» σήμανσης της διαδρομής 9α στην Παλαιόπολη

/
     Ολοκλήρωση της «μικρής» σήμανσης…