Καθαρισμοί διαδρομών 1, 1c & 7

/
Καθαρισμοί διαδρομών 1 από Μεσαριά-Στοιχειωμένη-Πανάχραντο,…

2η δράση φροντίδας της διαδρομής 14 από Γαύριο για Άνω Γαύριο

/
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 με τη βοήθεια…

Ολοκλήρωση «μικρής» σήμανσης διαδρομών 11 & 16

/
  Στις 20 Μαϊου 2015 με τη βοήθεια…

Δράση φροντίδας του μονοπατιού 14 από Γαύριο προς Πάνω Γαύριο

/
Στη χθεσινή δράση φροντίδας  του…