Παρακάτω θα βρείτε όλα τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες εταιρείες που υποστηρίζουν το εγχείρημα της Andros Routes και που επιθυμούν να υποδέχονται πεζοπόρους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τους υποστηρικτές μας βάσει του αυτοκόλλητου “Andros Routes Supporter Hikers Friendly” που εμφανίζεται στις εγκαταστάσεις τους.

Καταλύματα

για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες