Στην πεζοπορία φροντίδας στα Λιβάδια

/
22 άτομα, ενήλικες και παιδιά, από…

2η πεζοπορία φροντίδας 2015-16 - στη διαδρομή των Λιβαδιών

/
Μια ακόμη πεζοπορία φροντίδας για…

Ξεκινήσαμε τις πεζοπορίες φροντίδας !

/
Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ξεκινήσαμε…

Στην πεζοπορία στους Φρουσαίους

/
Περίπου 40 άτομα από διάφορα μέρη…

Συμπλήρωση σήμανσης στη διαδρομή 4 & καθαρισμός

/
Συμπλήρωση σήμανσης στη διαδρομή…