Στην πεζοπορία στους Φρουσαίους

/
Περίπου 40 άτομα από διάφορα μέρη…

Συμπλήρωση σήμανσης στη διαδρομή 4 & καθαρισμός

/
Συμπλήρωση σήμανσης στη διαδρομή…

Καθαρισμοί διαδρομών 1, 1c & 7

/
Καθαρισμοί διαδρομών 1 από Μεσαριά-Στοιχειωμένη-Πανάχραντο,…