Τοποθέτηση πινακίδων στις διαδρομές 10, 1, 7, 3, 5

/
 Το έργο μας για τη συντήρηση και…

Σήμανση διαδρομών 11 και 13 από Άρνη για Κατάκοιλο-Μπατσί και Ρέματα

/
Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, με τη βοήθεια…

Καθαρισμός και σήμανση διαδρομών 11, 12, 13

/
  Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 με τη βοήθεια…

Συνέχιση σήμανσης στη διαδρομή Άρνη - Κατάκοιλο - Μπατσί

/
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, με τη βοήθεια…

Συνέχιση σήμανσης στη διαδρομή των νερόμυλων στους Φρουσαίους

/
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, με τη βοήθεια…