Σήμανση διαδρομής 6 Μονή Αγίου Νικολάου-παραλία Άχλα

/
 Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 συνεχίσαμε…

Σήμανση των διαδρομών 6 και 9a

/
29 Νοεμβρίου 2014 Σήμανση της διαδρομής…

Συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας με τη νέα Δημοτική Αρχή

/
Στις 29 Νοεμβρίου 2014 συναντηθήκαμε…

Μεσαία σήμανση μονοπατιών Νο 1, 18, 7

/
Μία ακόμη μέρα σημάνσεων στα μονοπάτια…

Συμμετοχή σε ημερίδα για τις πυρκαγιές στην Άνδρο

/
Συμμετοχή μας σε ημερίδα για το…