Σαπούνια για τα μονοπάτια

/
Η Ελένη Κουρτέση εδώ και κάποιους…