Καταγραφή μονοπατιών / αναγκών καθαρισμού & σήμανσης

Εξελίσσεται συστηματική χαρτογράφηση όλων των διαδρομών του νησιού, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Το καταγεγραμμένο μέχρι σήμερα δίκτυο ξεπερνά τα 150 χλμ. και υπάρχουν ακόμη πολλές διαδρομές !

Αξιοποιώντας τις σημαντικές γνώσεις που λάβαμε από το σεμινάριο σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας των πεζοπορικών διαδρομών από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων (δείτε περισσότερα εδώ), από το φθινόπωρο του 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιούμε συστηματική καταγραφή και εντοπισμό των αναγκών καθαρισμού και επεμβάσεων στις πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου.

Δίνεται έμφαση στο ήδη σηματοδοτημένο δίκτυο αλλά και διαδρομές συνδετικές μεταξύ μη συνδεδεμένων διαδρομών (και κυρίως οι συνδέσεις των μονοπατιών του βορείου με το κεντρικό τμήμα του νησιού). Εντοπίζονται οι ελλείψεις στη σήμανση, ζητήματα ασφαλείας και άλλα, με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας (LeadingQualityTrails-BestofEurope).

Συνεχίζουμε πιο συστηματικά την καταγραφή με ψηφιακά μέσα και εντοπίζουμε πρόσθετες διαδρομές, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται πρώτη φορά σε φυλλάδιο την άνοιξη του 2013

Πραγματοποιούμε μια πρώτη καταγραφή του δικτύου μονοπατιών της Άνδρου αποτυπώνοντας το υφιστάμενο σηματοδοτημένο δίκτυο των περίπου 85χλμ. έκτασης.