Γενικές Πληροφορίες

Το “Andros Holiday Hotel” βρίσκεται στο Γαύριο.

Λειτουργία: Απρίλιος – Οκτώβριος

Δυνατότητα Καταλύματος: 78 δωμάτια / 165 κλίνες

GPS location

Διεύθυνση: Andros Holiday Hotel, Γαύριο, Άνδρος, Ελλάδα

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.androsholidayhotel.com

Τηλέφωνο: +3022820 71443 , +3022820 71384

Γλώσσες Επικοινωνίας: Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά

Print Friendly, PDF & Email