Γενικές Πληροφορίες

 Το “Foodies Cozy House” βρίσκεται στα Αποίκια.

Λειτουργία: όλο το χρόνο

Δυνατότητα Καταλύματος : 1 κατοικία – 2 δωμάτια / 4 κλίνες

GPS location

Διεύθυνση: Foodies Cozy House, Αποίκια, Άνδρος, Ελλάδα

Email: dorafilippou@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 2282027407 / +30 6944603300

Γλώσσες Επικοινωνίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Print Friendly, PDF & Email