Γενικές Πληροφορίες

Tο ξενοδοχείο “Sariza Spring Hotel ” βρίσκεται στο γραφικό χωριό Αποίκια, κοντά στην πηγή της Σάριζας.

Λειτουργία: όλο το χρόνο

Δυνατότητα Καταλύματος: 35 δωμάτια / 80 κλίνες

GPS location

Διεύθυνση: Sariza Spring Hotel, Aποίκια, Άνδρος, Ελλάδα

Email: [email protected]

Tηλέφωνο: +30 2282023799

Ιστοσελίδα: www.pighisarizahotel.gr

Γλώσσες Επικοινωνίας: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά

Print Friendly, PDF & Email