Γενικές Πληροφορίες

Tο ξενοδοχείο «Sariza Spring Hotel » βρίσκεται στο γραφικό χωριό Αποίκια, κοντά στην πηγή της Σάριζας.

Λειτουργία: όλο το χρόνο

Δυνατότητα Καταλύματος: 35 δωμάτια / 80 κλίνες

GPS location

Διεύθυνση: Sariza Spring Hotel, Aποίκια, Άνδρος, Ελλάδα

Email: manousoug@gmail.com

Tηλέφωνο: +30 2282023799 / +30 6947723139

Ιστοσελίδα: www.pighisarizahotel.gr

Γλώσσες Επικοινωνίας: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά

Print Friendly, PDF & Email