• Σήμανση

 • Απόσταση-Διάρκεια

  6,4 km/2 h – 30 min

 • Τρομάρχια ( κυκλική )

χάρτες & διάγραμμα

Κάνετε κλικ πάνω στο χάρτη [  ] & στις φωτογραφίες για μεγέθυνση

 • Υψομετρικά - Δυσκολία

  min 214m/ max  375m diff/161m

  activity-icon-hiking  μεσαία με κάποια δύσκολα τμήματα longDistanceHikingTrail.small

 • Ανάβαση-Κατάβαση

  Ανάβαση :  362m

  Κατάβαση : 361m

 • Αφετηρία/Λήξη

  Αφετηρία: Σημείο START στο χάρτη

  Λήξη: σημείο END στο χάρτη-στο σπήλαιο Τρύπες

 • Μεταφορά

  Μεταφορά σε αφετηρία : Με IX (ταξί – περίπου  €  από Γαύριο (επίπεδο τιμής 2017))

  Πιάτσα ταξί από Xώρα+30 2282 0 22171

 • Πόσιμο νερό

  υπάρχει πόσιμο νερό στη Μονή Τρομαρχίων.

 • Κατάσταση διαδρομής

  ανοικτή & με πλήρη σήμανση

  δείτε τους τελευταίους καθαρισμούς εδώ…..

 • Συμβουλές !

 • Διαμονή & Φαγητό

  Διαμονή κοντά :

  Εστιατόρια κοντά :