Έρευνα

Γεωγραφική Έρευνα

Ψηφιακή καταγραφή των παλαιών διαδρομών του νησιού και σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτών καθώς και καταγραφή:

  • χλωρίδας & πανίδας
  • γεωλογίας
  • σημείων υδροληψίας
  • μνημείων
  • τοπωνυμίων

Έρευνα Προφορικής Ιστορίας

Καταγραφή αφηγήσεων ζωής από γηγενείς κατοίκους του νησιού, συλλογή φωτογραφιών

Έρευνα Τουρισμού

Διανομή και λήψη ερωτηματολογίων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Συνεργασία με ανεξάρτητους ερευνητές ποικίλων επιστημονικών πεδίων της Άνδρου προκειμένου για την ανταλλαγή απόψεων και την από κοινού διοργάνωση δράσεων.

© Copyright Andros Routes 2013 - 2022: All Rights Reserved.

In case of emergency call: +30 2282042199