Φιλοσοφία

«Άνδρου Διαδρομές» ονομάσαμε μια προσπάθεια συνδυασμού έρευνας και δράσεων για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη τουριστική εξέλιξη της Άνδρου. Βασικός άξονας δράσης μας αποτελεί η καταγραφή, συντήρηση και ανάδειξη των παλαιών πεζοπορικών διαδρομών του νησιού, καθώς και η καταγραφή της προφορικής ιστορίας. Βασική μας επιδίωξη η εμπλοκή στην προσπάθεια αυτή, κατοίκων, τοπικών φορέων, ερευνητών, επισκεπτών και επιχειρηματιών του τουρισμού.

Η προσπάθεια ξεκινά το 2010, πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας «Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου» και εξελίσσεται διαρκώς.

Οι παλαιές διαδρομές, λιθόστρωτες οδοί και μονοπάτια της Άνδρου όπως και κάθε τόπου με αδιάλειπτη ιστορική πορεία από την αρχαιότητα, αποτελούν ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο. Με τον πιο εύγλωττο τρόπο μαρτυρούν τη σχέση ανθρώπου και φύσης ανά τους αιώνες, την ιδιαίτερη  κουλτούρα.

Στην εποχή μας οι περιοχές της υπαίθρου παγκοσμίως και ιδιαίτερα ο νησιωτικός χώρος εναποθέτουν το μέλλον τους στον τουρισμό συχνά χάνοντας αντί να αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τους. Τούτη εδώ η προσπάθεια στοχεύει στην ανακάλυψη, ανάδειξη και με σεβασμό και δημιουργικότητα διατήρηση του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος και ανθρωπογενούς τοπίου της Άνδρου.

Αναλυτικότερα άξονες δράσης μας αποτελούν :

–          η υποστήριξη πολυεπιστημονικής έρευνας και δράσεων για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Άνδρου  και συγκεκριμένα α) η χαρτογράφηση στοιχείων του αγροτικού τοπίου της Άνδρου, β)  η καταγραφή προφορικής ιστορίας, γ)  η καταγραφή χλωρίδας, πανίδας, γεωλογίας

–          η καταγραφή, συντήρηση και ανάδειξη των παλαιών πεζοπορικών διαδρομών του νησιού  & η προώθηση της χρήσης τους σε ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες

–          η υλοποίηση συναφών ενημερωτικών, δημιουργικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για κατοίκους & επισκέπτες της Άνδρου, όπως  ενημερωτικές ημερίδες & εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, θεματικές ξεναγήσεις & πεζοπορίες,  εθελοντικές δράσεις

Το όλο εγχείρημα βασίζεται κυρίως στην εθελοντική εργασία των ερευνητών και μελών του διοργανωτή φορέα και στην υποστήριξη ιδιωτών και φορέων.

Αναλυτικά οι δράσεις συντήρησης μονοπατιών εδώ

Αναλυτικά οι λοιπές δράσεις εδώ