Visie

“Andros Routes” is de naam van ons project dat onderzoek met activiteiten ter bevordering van het milieu, de cultuur en het duurzame toerisme van het eiland Andros combineert.
Onze basispijlers zijn het vastleggen, het opnieuw toegankelijk maken en het bekend maken van oude wandelroutes, samen met het vastleggen van verhalen van en over ons eiland. Ons primaire doel is om lokale bewoners, bedrijven en organisaties, onderzoekers en reisprofessionals, bij deze inspanning te betrekken.
Andros Routes is een continu ontwikkelend project dat aan het begin van 2010 geïnitieerd is door de non-profit organisatie “Andros Research Center”.
De oude agrarische- en handelspaden van Andros, of die nu geplaveid of helemaal onverhard zijn, vormen sporen van ononderbroken menselijke aanwezigheid sinds de oudheid. Eigenlijk verbeelden ze de relatie tussen mensen en de natuur door de eeuwen heen en onthullen ze de specifieke cultuur van het eiland.
Wereldwijd zien de mensen in rurale gebieden en vooral op eilanden hun toekomst in het toerisme, waarbij ze vaak hun eigen identiteit en bijzonderheden verloren laten gaan, in plaats van deze te behouden, te versterken en te promoten. Onze inspanning is er op gericht met respect en creativiteit het waardevolle, natuurlijke en met mensenhanden gemaakte landschap van Andros weer zichtbaar en bekend te maken en te houden.

Meer over deze actie-pijlers:
– Het steunen van multidisciplinair onderzoek en activiteiten ten behoeve van het milieu en de cultuur van Andros en meer specifiek:
• Het in kaart brengen van Andros’ agrarische landschapselementen.
• Het via mondelinge verhalen vastleggen van de historie van Andros.
• Het vastleggen van de flora, fauna en van de geologie van het eiland.

– Het beschrijven, onderhouden en promoten van oude paden van Andros en deze toegankelijk maken voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn.

– Het organiseren van voor ons doel relevante, informatieve, creatieve en onderhoudende activiteiten voor bewoners en bezoekers van Andros. Zoals kleine   conferenties, campagnes, thematische rondleidingen, wandelexcursies, vrijwilligersacties en meer.

Het project is het werk van vrijwilligers van de leden van het Andros Research Center en van haar supporters.