Στη 13η πεζοπορία φροντίδας (2015-16) απο Έξω Βουνί-Όρμο Κορθίου

Δεκατρία (13) άτομα, 11 ενήλικες και 2 παιδιά συμμετείχαμε στην 13η πεζοπορία φροντίδας της περιόδου 2015-16 στην περιοχή του Κορθίου. Συγκεντρωθήκαμε από διάφορα μέρη του νησιού (Μερμηγκιές, Πισολιμιώνα, Άνω Γαύριο, Μπατσί, Απροβάτου, Χώρα και Κατακαλαίους) στην αφετηρία της διαδρομής στον κεντρικό δρόμο του Έξω Βουνίου. Η μέρα ήταν αρκετά ζεστή αν και είχε αεράκι.

Κατά τη διάρκεια της πορείας μας είχαμε την ευκαιρία να διαβούμε από τους περιποιημένους και γραφικούς οικισμούς του Έξω και Μέσα Βουνίου, του Γιαννισαίου, των Λαρδιών και του Ρωγού κάνοντας μικρά διαλείμματα στις δροσερές πηγές τους για να καταλήξουμε στον Όρμο Κορθίου.

Η διαδρομή ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση σε ότι αφορά τη βατότητα της, καθώς είχαν προηγηθεί καθαρισμοί από συνεργείο μας σε τμήματα της διαδρομής. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας αυτής καθαρίστηκε κυρίως πλευρική βλάστηση και συμπληρώθηκαν λίγα σήματα και εικονογράμματα που οδηγούν σε πηγές που δεν ήταν εμφανείς από την κυρίως πορεία της διαδρομής. Επίσης μαζεύτηκαν σκουπίδια.

Η μέρα ολοκληρώθηκε με βουτιά στην Αγία Αικατερίνη.

Ευχαριστούμε την ωραία παρέα κι ελπίζουμε ο καιρός να μας επιτρέψει σύντομα νέα εξόρμηση !

Print Friendly, PDF & Email