Νέες διαδρομές που ολοκληρώθηκαν

Πέρα από τις ήδη υπάρχουσες διαδρομές που συντηρήθηκαν και σημάνθηκαν στο δίκτυο προστέθηκαν οι εξής διαδρομές που ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 : – στην περιοχή Υδρούσας : 1) Γαύριο-Άνω Γαύριο-Αμόλοχος-Φρουσαίοι, περίπου 12 km, 2) Γαύριο- Άνω Άγιος Πέτρος-παραλία περίπου 5km, 3) Σχόλη-Άνω Γαύριο-Σχόλη (κυκλική), 4) Άνω Άγιος Πέτρος-Μονή Αγίας-Μπατσί – στην περιοχή Χώρας : 1) Λιβάδια κυκλική, 2) συνδετική διαδρομών 1 & 17 από Λιβάδια-Πανάχραντο, 3) Αποίκια-Ευρουσές & Στραπουργές-Μεσαθούρι (επέκταση της διαδρομής 10 δηλαδή) και στην περιοχή Κορθίου : 1) Έξω Βουνί-Βραχνού, επεκτείνοντας έτσι τη διαδρομή 5 από Όρμο Κορθίου -Έξω Βουνί)

Προβλήματα στα μονοπάτια

Στα βασικότερα προβλήματα που αφορούν τη συντήρηση μονοπατιών θα πρέπει να συμπεριλάβουμε :
– τους εντυπωσιακούς ρυθμούς αναβλάστησης της Άνδρου που λόγω βροχοπτώσεων και υγρασίας οι ίδιες διαδρομές χρειάζονται καθαρισμό (από φρέσκια βλάστηση) 2-3 φορές το χρόνο, ιδιαίτερα στα σημεία από τα οποία διέρχονται νερά,
– -σημαντικές ζημιές και κυρίως πτώση ξηρολιθιών κατα μήκος των διαδομών που δυσχεραίνουν τη διέλευση και ενίοτε δημιουργούν επικίνδυνα περάσματα ή εμποδίζουν τη διέλευση κι αυτό κυρίως λόγω του συνδυασμού πυρκαγιών που αποψιλώνουν τη βλάστηση, έντονων βροχοπτώσεων και διανοίξεων δρόμων,
– η παράνομη διάνοιξη οδών κατά μήκος μονοπατιών (με πιο πρόσφατα παραδείγματα αύτό της Κουβάρας και του Άνω Απροβάτου- το φράξιμο των μονοπατών με μόνιμα εμπόδια και όχι πόρτες κυρίως για τον έλεγχο ανεξέλεγκτων κοπαδιών αιγοπροβάτων παρόλη την εκτεταμένη ενημέρωση που κάνουμε στα χωριά του νησιού.

Print Friendly, PDF & Email