Καθαρισμός και σήμανση διαδρομών 11, 12, 13

/
  Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 με τη βοήθεια…

Συνέχιση σήμανσης στη διαδρομή Άρνη – Κατάκοιλο – Μπατσί

/
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, με τη βοήθεια…

Συνέχιση σήμανσης στη διαδρομή των νερόμυλων στους Φρουσαίους

/
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, με τη βοήθεια…

8η πεζοπορία φροντίδας διαδρομής 9 από Άνω Πιτροφό-Άνω Απροβάτου

/
Για μια φορά ακόμη η πεζοπορία φροντίδας…
Αγνοούμενη πινακίδα

Τοποθέτηση πινακίδων διαδρομής 1 και συμπλήρωση σήμανσης στη διαδρομή 17

/
Το χθεσινό πρόγραμμα (05/03/2015) φροντίδας…

Σήμανση στη διαδρομή 9 από Άνω Απροβάτου-Άνω Παλαιόπολη

/
Ξεκινήσαμε χτες 03/03/2015 τη συμπλήρωση…