Προστασία & συντήρηση πεζοπορικών δικτύων : η ευρωπαϊκή εμπειρία Geoportail.lu

14 Οκτωβρίου 2018
Παρουσίαση στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στην Άνδρo

Geoportail.lu: facilitation of trail maintanance and LQT evaluation by Luxembourg’s national platform for geodata – Eislek

κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε την παρουσίαση

Print Friendly, PDF & Email