[29 Οκτωβρίου 2022] Βουρκωτή-Κατακαλαίοι-Πυθάρα-Αποίκια-Χώρα!