[24 Οκτωβρίου 2021] Στραπουριές – Άνω Πιτροφός – Παλαιόπολη – Απροβάτου!