[25 Φεβρουαρίου 2023] Στραπουργιές-Άνω Πιτροφός-Παλαιόπολη-Ανω Απροβάτου