Τοποθέτηση πινακίδων στις διαδρομές Νο 1, 9, 9b, 10

Καθώς ο καιρός το επέτρεψε, συνεχίσαμε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

την τοποθέτηση «μεσαίας» σήμανσης στις διαδρομές 9 (Στραπουργιές-Άνω Πιτροφός-Άνω Απροβάτου), 9b (πηγές Μενήτων-Άνω Μένητες-συνδετική διαδρομών 1 & 9) και 10 (Στραπουργιές-Ευρουσές-Τρικόλι). Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 24 πινακίδες (επιτοίχιες και 1 σε ξύλινο στύλο) :

  • 5 πινακίδες στη διαδρομή 9 και σε επιλεγμένα σημεία στον Άνω Πιτροφό και τις Στραπουργιές
  • 9 πινακίδες στη διαδρομή 1 σε επιλεγμένα σημεία στις Μένητες και στο Μεσαθούρι
  • 5 πινακίδες στη διαδρομή 9b σε επιλεγμένα σημεία στις Μένητες και στις Άνω Μένητες
  • 5 πινακίδες στη διαδρομή 10 σε επιλεγμένα σημεία στις Στραπουργιές και στο Μεσαθούρι

Λογικά εντός της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η «μεσαία» σήμανση και των 3 αυτών διαδρομών!

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας, την Kouros για την κατασκευή των πινακίδων και την Polembros για την παροχή εργατικών χεριών. Ευχαριστούμε επίσης θερμά για τη συνεργασία τους σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μενήτων και Μεσαριάς, τον Νίκο Περτέση και τον Χαράλαμπο Ανύση. Συνεχίζουμε…

Print Friendly, PDF & Email
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση