Προβλήματα στα μονοπάτια

Στα βασικότερα προβλήματα που αφορούν τη συντήρηση μονοπατιών αλλά και την ικανοποίηση των περιπατητών, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε :

  • τους εντυπωσιακούς ρυθμούς αναβλάστησης της Άνδρου που λόγω βροχοπτώσεων και υγρασίας οι ίδιες διαδρομές χρειάζονται καθαρισμό (από φρέσκια βλάστηση) 2-3 φορές το χρόνο, ιδιαίτερα στα σημεία από τα οποία διέρχονται νερά,
  • τα σκουπίδια που δυστυχώς περισσεύουν παντού, σε μονοπάτια, ρεματιές, στους δρόμους και δημιουργούν πολύ δυσάρεστη εικόνα όχι μόνο για εμάς που κατοικούμε στο νησί αλλά και για τους επισκέπτες μας κι αντανακλούν πολύ χαμηλή περιβαλλοντική συνείδηση της κοινωνίας του νησιού μας
  • τις πυρκαγιές σε διάφορα σημεία είτε εντός μονοπατιών, είτε στην ευρύτερη θέα τους, δημιουργώντας πολύ δυσάρεστη εικόνα και που και πάλι αντανακλούν πολύ χαμηλή περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων. Πρόσφατο παράδειγμα η πυρκαγιά στον Άνω Άγιο Πέτρο που έκαψε ολοσχερώς και τις πινακίδες που τοποθετήσαμε όπου και απαιτείται άμεση αντικατάσταση, βλ. φωτογραφίες παραπάνω
  • σημαντικές ζημιές και κυρίως πτώση ξηρολιθιών κατα μήκος των διαδομών που δυσχεραίνουν τη διέλευση και ενίοτε δημιουργούν επικίνδυνα περάσματα ή εμποδίζουν τη διέλευση. Βασικότερες αιτίες ο συνδυασμός πυρκαγιών που αποψιλώνουν τη βλάστηση & έντονων βροχοπτώσεων και οι διανοίξεις δρόμων
  • τη παράνομη διάνοιξη οδών κατά μήκος μονοπατιών (με πιο πρόσφατα παραδείγματα αύτό της Κουβάρας και του Άνω Απροβάτου). Ειδικά στη περίπτωση του παράνομου δρόμου στη Κουβάρα, ανησυχητικό φαινόμενο αποτέλεσε το γεγονός της έμμεσης νομιμοποίησης του δρόμου αυτού από τις δημόσιες αρχές της Άνδρου, αρκετοί εκπρόσωποι των οποίων φωτογραφήθηκαν & δημοσιοποίησαν τη παρουσία τους -έχοντας χρησιμοποιήσει το δρόμο- στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξωκλησιού των Αγίων Σαράντα
  • το φράξιμο των μονοπατών με μόνιμα εμπόδια και όχι πόρτες κυρίως για τον έλεγχο ανεξέλεγκτων κοπαδιών αιγοπροβάτων παρόλη την εκτεταμένη ενημέρωση που κάνουμε στα χωριά του νησιού.
Print Friendly, PDF & Email