Ανανέωση της ιστοσελίδας μας

Τα πρώτα χρόνια της προσπάθειας μας η ιστοσελίδα μας είχε ως βασικό σκοπό να επικοινωνήσει τη προσπάθεια συντήρησης των μονοπατιών. Καθώς το έργο σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώθηκε ο στόχος μας μετατοπίστηκε ισότιμα στη προσέλκυση περιπατητικού τουρισμού από το εξωτερικό αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα και διαφάνηκε η ανάγκη να αλλάξουμε τη δομή της ιστοσελίδας ώστε αυτή να παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες χρήσιμες προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες της Άνδρου για πεζοπορία…Και τα καταφέραμε ! Ύστερα από μήνες εντατικής δουλειάς η ομάδα που ανέλαβε την αναμόρφωση της ιστοσελίδας – Gerard Kleijne, Richard Gillespie, Όλγα Καραγιάννη, Ulli Sthalman, Ιωάννα Κριεζή, προσέθεσε το απαραίτητο υλικό και έκανε τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ολλανδικά και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στα γαλλικά.

Η ιστοσελίδα παρέχει πλέον ξεχωριστές ενότητες με :

  • πληροφορίες σχετικά με το πως μπορεί κανείς να έρθει στην Άνδρο αλλά και να μετακινηθεί εντός του νησιού, παρέχοντας στοιχεία δρομολογίων, πρακτορείων κα.
  • λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις διαθέσιμες πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου με κριτήριο τη γειτνίαση στα 4 βασικά αστικά κέντρα του νησιού
  • λεπτομερείς πληροφορίες και ηλεκτρονικός χάρτης με όλα τα ημερήσια στάδια της πιστοποιημένης διαδρομής Andros Route
  • οι βοηθητικές εκδόσεις μας για τη πεζοπορία στην Άνδρο, βιβλίο και χάρτης, καθώς και τα λοιπά προωθητικά προϊόντα και τέλος
  • ένα ημερολόγιο προγραμματισμένων δράσεων

Εξακολουθούν να υπάρχουν οι ενότητες που αφορούν στις πτυχές του εγχειρήματος Andros Routes (φιλοσοφία, έρευνα, συντήρηση μονοπατιών, λοιπές δράσεις, η ομάδα μας, στοιχεία επικοινωνίας) καθώς και ενότητα με τα Νέα μας.

Ευχαριστούμε όλους όσους εργάστηκαν για την αναμόρφωση της σελίδας και σας προσκαλούμε να την επισκεφθείτε και να μας στείλετε τις εντυπώσεις ή προτάσεις σας εδώ info@androsroutes.gr

Print Friendly, PDF & Email