Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 Μονή Παναχράντου-Κουρέλι-Σασά-Αλάδου-Αγία Τριάδα-Ζαγορά