Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 Άρνη – Προφήτης Ηλίας – Κουβάρα – Βουρκωτή