Σημάνσεις Μονοπατιών

Αξιοποιώντας τις σημαντικές γνώσεις που λάβαμε από το σεμινάριο σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας των πεζοπορικών διαδρομών από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων δείτε  περισσότερα εδώ από το φθινόπωρο του 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιούμε σήμανση των πεζοπορικών διαδρομών της Άνδρου.

Αναλυτικότερα, συμπληρώνονται οι ελλείψεις στη σήμανση με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας (LeadingQualityTrails-BestofEurope) του ήδη σηματοδοτημένο δικτύου αλλά τοποθετείται σήμανση και σε νέες μη σηματοδοτημένες διαδρομές και κατά προτεραιότητα οι διαδρομές που θα επιτρέψουν τη διασύνδεση του βορείου με το κεντρικό τμήμα του νησιού.

Διαδρομή 1

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 1 τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2014 καθώς και το Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 2

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 2 τον Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο του 2014.

Διαδρομή 3

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 3 το Μαϊο του 2014 καθώς και τον Απρίλιο και το Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 3α

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 3α το Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 3b

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 3b το Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 4

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 4 το Φεβρουάριο του 2015.

Διαδρομή 5

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 5 τον Απρίλιο και το Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 6

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 6 τον Ιούλιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014 καθώς και το Μάρτιο του 2015.

Διαδρομή 7

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 7 το Μαϊο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2014 καθώς και τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 8

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 8 το Μάρτιο, Ιούνιο , Ιούλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο  του 2014 καθώς και του 2015.

Διαδρομή 8a

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 8a τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο  του 2014 καθώς και του 2015.

Διαδρομή 9

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 9 τον Οκτώβριο του 2014 καθώς και το Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 9α

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 9a το Δεκέμβριο του 2014 καθώς και το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 9b

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 9b τον Οκτώβριο του 2014 καθώς και τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2015.

Διαδρομή 10

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 10 τον Οκτώβριο του 2014 καθώς και τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 11

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 11 το Φεβρουάριο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο του 2014 καθώς και το Μάρτιο, Απρίλιο και τον Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 12

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 12 το Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 13

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 13 το Μάρτιο και Απρίλιο του 2015.

Διαδρομή 14

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 14 τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2014 καθώς και το Μάρτιο, Απρίλιο και Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 15

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 15 το Μαϊο, Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2014 καθώς και του 2015.

Διαδρομή 15α

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 15a τον Οκτώβριο του 2014 καθώς και τον Απρίλιο και τον Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 16

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 16 τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2014 καθώς και το Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 17

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 17 το Μάρτιο και το Μαϊο του 2015.

Διαδρομή 18

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 18 τον Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014.

Διαδρομή 18a

Πραγματοποιήθηκε σήμανση της διαδρομής 18a τον  Ιούνιο του 2014.