Καθαρισμοί μονοπατιών

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Διαδρομή 8. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. 1η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 10. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. 2η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 17 & 17a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 11 & 11a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 15 & 15a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Διαδρομή 3 & 3b. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 17 & 17a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 3 & 3b. 3η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 18. 4η Πεζοπορίας Φροντίδας.

Διαδρομή 11a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Kat1&2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Διαδρομή 17 & 17a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 15 & 16. 5η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή PerC 1&2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 8. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 7. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή AprovC. Καθαρισμός βλάστησης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 3 & 3β. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 4. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 19. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 8. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Cha1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Ar 1&2 . Καθαρισμός βλάστησης.

MAΪΟΣ 2020

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 8 & 8a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 19. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 11 & 11a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 15 & 15a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 4. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης.

ΙΟΥΝΙΟΣ  2020

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2&2a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 7&7α. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 15. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 17. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 17α. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 19 . Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή PerC 1&2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Tr1 . Καθαρισμός βλάστησης.

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

Διαδρομή 6. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9α. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Ar 1&2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Ka1&2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 10. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 7. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Men1. Καθαρισμός βλάστησης.

AΥΓΟΥΣΤΟΣ  2020

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Tr1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 6. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 19. Καθαρισμός βλάστησης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 11&11a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 6. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Cha1. Καθαρισμός βλάστησης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9&9a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 10. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή men1. 6η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 8. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 15a. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Διαδρομή 15 & 15a. 1η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή Αr1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή Men1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 19. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 13. 2η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Διαδρομή 3 & 3β. 3η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή Aprov1. Έλεγχος διαδρομής Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Tr1. Έλεγχος διαδρομής Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 17. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 11. Έλεγχος διαδρομής Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Έλεγχος διαδρομής Καθαρισμός βλάστησης

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Διαδρομή 1. 4η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 18. 5η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 17. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 3 & 3b. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 2a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 8. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Έλεγχος διαδρομής Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 7. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 15 & 16. 6η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 4. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Διαδρομή 9, 9a &9b. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 8 &8a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 17 &17a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 2 & 2a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή PerC1 & PerC2. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Men1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 7. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 11 & 11a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 3b. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Kapp1 & Kapp2. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 15 &15a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 6. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 14. 7η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 10 & 10a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 4. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Men1. 8η Πεζοπορίας Φροντίδας.

ΜΑΪΟΣ 2019

Διαδρομή PerC1,2. 9η Πεζοπορίας Φροντίδας.

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 11& 11a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 17. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή PerC1 &PerC2. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. 10η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Διαδρομή Tr1. 11η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 7. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 17 & 17a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 10. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 6. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Tr1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ka1 & Ka2. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 9a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης

AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Διαδρομή Aprov1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή PerC2. Καθαρισμός βλάστησης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός βλάστησης

OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Διαδρομή 11a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 3. Καθαρισμός βλάστησης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Διαδρομή 5. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 6. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 13. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 10. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 15. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Tr1. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 12. 12η Πεζοπορίας Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 19. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 16. Καθαρισμός βλάστησης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Διαδρομή 15a. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης

Διαδρομή Tr1. Καθαρισμός βλάστησης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Διαδρομή 3 & 3b. 1η Πεζοπορία Φροντίδας .Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 2-2a & 8-8a. 2η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15. Καθαρισμός αυξημένης βλάστησης.

Διαδρομή 17. Καθαρισμός πυκνής βλάστησης.

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός Βλάστησης.

.Διαδρομή 11. Καθαρισμός Βλάστησης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Διαδρομή 14. 3η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 5. 4η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15. Καθαρισμός βλάστησης και μάζεμα σκουπιδιών.

Διαδρομή 9α. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 19. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 11. Καθαρισμός Βλάστησης και απομάκρυνση εμποδίων.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 17 & 17α. Καθαρισμός Βλάστησης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Διαδρομή Παραλία Ατένι. 5η Πεζοπορία Φροντίδας – Καθαρισμός Παραλίας. Περισσότερα εδώ.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 9α. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 12. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 17. Καθαρισμός Βλάστησης και απομάκρυνση εμποδίων.

Διαδρομή 7.  6η Πεζοπορία Φροντίδας.  Περισσότερα εδώ.

Διαδρομή 11 & 11α . Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή Tr1. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 15. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 16. Καθαρισμός Βλάστησης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Διαδρομή 15. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 9 & 9α. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 7. Καθαρισμός Βλάστησης. Διάνηξη διαδρομής.

Διαδρομή 9α . 7η Πεζοπορία Φροντίδας.Περισσότερα εδώ.

Διαδρομή 17. Καθαρισμός Βλάστησης και απομάκρυνση εμποδίων.

Διαδρομή 12 . Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 8 & 8a . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 5,18 & 17 . 8η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 18 . Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 1 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 11 . Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 10. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 14 . Καθαρισμός Βλάστησης.

ΜΑΪΟΣ 2018

Διαδρομή 4. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή Αr1. 9η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ.

Διαδρομή Tr1. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 18 . Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 15 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή Ar1. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 9 & 9α . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 13. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 10. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 12 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 6 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 6. 10η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ.

Διαδρομή  3. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 11. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή Κa1 & Κa2. Καθαρισμός Βλάστησης.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Διαδρομή 15 . Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 3 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός Βλάστησης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Διαδρομή Ka1 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης και απομάκρυνση εμποδίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Διαδρομή 3. Καθαρισμός  βλάστησης.

ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2018

Διαδρομή 3. Καθαρισμός  βλάστησης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Διαδρομή 1. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή PerC. Καθαρισμός  βλάστησης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Διαδρομή 11. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 19. 12η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 10. 13η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Διαδρομή 3. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 4. Καθαρισμός  βλάστησης.

Διαδρομή 17. 14η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή Αr1. 15η Πεζοπορία Φροντίδας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Διαδρομή 15 & 16. 1η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

 Διαδρομή  3 & 3b. 2η πεζοπορία φροντίδα. Περισσότερα εδώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Διαδρομή 4. 4η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14 (εκτός Α. Γαύριο). Καθαρισμός & έλεγχος σήμανσης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Διαδρομή 7. 5η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 18. Καθαρισμός και απομάκρυνση βλάστησης.

Διδρομή 17. Καθαρισμός και απομάκρυνση βλάστησης.

Διαδρομή 12. Καθαρισμός, εξομάλυνση εδάφους και απομάκρυνση βλάστησης

Διαδρομή 7. Διαπλάτυνση απόκρημνου τμήματος.

Διαδρομή 10. Καθαρισμός, έλεγχος διαδρομής & απομάκρυνση εμποδίου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Διαδρομή 5. 6η πεζοπορία φροντίδας.

Διαδρομή 14. 7η πεζοπορία φροντίδας.

Διαδρομή 10 & 10α. 8η πεζοπορία φροντίδας.

Διαδρομή 2α. Καθαρισμός βλάστησης- εξομάλυνση εδάφους σε σημείο με πεσμένη ξηρολιθιά.

Διαδορμή 18. Καθαρισμός, έλεγχος διαδρομής & απομάκρυνση πεσμένου κορμού.

Διαδρομή 11. Καθαρισμός βλάστησης από Παναγία έως χωματόδρομο προς Κατάκοιλο.

Διαδρομή 2. Καθαρισμός βλάστησης από Αποίκια μέχρι χωματόδρομο Αγίας Μαρίνας και Αποίκια –

Διαδρομή 5 (Μέσα Βουνί-Ρωγό ).Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 3 (Διποτάματα-Κοχύλου ).Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 13. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

ΜΑΪΟΣ 2017

Διαδρομή 14 & 14α  (Φρουσαίοι-Προφήτης Ηλίας ). Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 10 & 10α  (Άνω Ευρουσές-Στραπουργιές-Μεσαθούρι ).Καθαρισμός βλάστησης.

ΙΟΥΝΙΟΣ  2017

Διαδρομή 5, 18 & 17. 9η πεζοπορία φροντίδας.

Διαδρομή 9α.11η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15  (Παραλία – Πύργος Αγ. Πέτρος ). Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 3 (Κοχυλού Κόρθι ). Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 15α. Καθαρισμός Βλάστησης, και καθαρισμός σημάτων κρυμένων απο βλάστηση.

Διαδρομή 5  (Έξω Βουνί -Βραχνού ). Καθαρισμός Βλάστησης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Διαδορμή 11. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 7 . Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός από πέτρες και δημιουργία σταθερότερων σκαλιών(Προφήτης Δανιήλ ).

Κυκλική διαδρομή Άρνης  (περιοχή Αγίου Γεωργίου). Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 12. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός Βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός Βλάστησης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Κυκλική διαδρομή Άρνης . Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 12. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 7. Καθαρισμός φρέσκιας και θαμνώδους βλάστησης.

Διαδρομή 1 & 1c. Διαπλάτυνση απόκρημνου τμήματος στη Μονή Παναχράντου, καθαρισμός βλάστησης και κατασκευή σκαλιών στην έξοδο του 1c από Φάλλικα προς Αλαδινού.

Κυκλική διαδρομή Τρομαρχιών. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 9α. Καθαρισμός πυκνής βλάστησης.

Διαδρομή 18.Επισκευή πεσμένης ξερολιθιάς σε πολλά σημεία και καθαρισμός βλάστησης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Διαδρομή 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17. Πεζοπορία φροντίδας με τον ΕΠΟΣ Φυλής. Περισσότερα εδώ

Κυκλική διαδρομή Άρνης. 12η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14. 13η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14α & 14β. Καθαρισμός.

Διαδρομή 9. Καθαρισμός βλάστησης.

Κυκλική διαδρομή Άρνης. Καθαρισμός βλάστησης, μάζεμα σκουπιδιών, κόψιμο πεσμένου δένδρου & επισκευή πεσμένης ξηρολιθιάς.

Διαδρομή 17α & 1. Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 17 . Καθαρισμός βλάστησης.

Διαδρομή 12 (από Βουρκωτή ως Ράχη ).Καθαρισμός.

Διαδρομή 14. Καθαρισμός βλάστησης,απομάκρυνση πεσμένων κλαριών από δένδρο που έφραζαν τη διαδρομή.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Διαδρομή 18. 14η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομη 11α. Φροντίδα και καθαρισμός μαζί με τους Ολλανδούς εθελοντές. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14. Φροντίδα και καθαρισμός μαζί με τους Ολλανδούς εθελοντές.Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 2 & 2α. Καθαρισμός μαζί με τους Ολλανδούς εθελοντές.  Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 17. Καθαρισμός μαζί με τους Ολλανδούς εθελοντές. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 18 & 18α. 15η Πεζοπορία Φροντίδας.

Διαδρομή 17. Καθαρισμός Βλάστησης και πετρών.

Κυκλική διαδρομή Πέρα Χωριών. Καθαρισμός και ολοκλήρωση διάνοιξη διαδρομής με τους Ολλανδούς εθελοντές . Περισσότερα εδώ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Διαδρομή Τρομάρχια. 16η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 1. Καθαρισμός, μάζεμα σκουπιδιών, τακτοποίηση πεσμένων πετρών.

Διαδρομή 19. Καθαρισμός νέας διαδρομής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Διαδρομή 11 & 13. 17η πεζοπορία φροντίδας . Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 9&9α, 11&11α. 18η πεζοπορία φροντίδας Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15α. Κατασκευή 10 σκαλιών

Διαδρομή 14.Καθαρισμός και συγύρισμα εγκαταλελειμένης πηγής, επισκευή σκαλιών στα κοψίματα της διαδρομής από τον δρόμο στο Άνω Γαύριο.

Διαδρομή 9a, 9, 11a, 11. Καθαρισμός αυξημένης βλάστησης.

Διαδρομή 18. Διάνοιξη παράκαμψης προς τρανή χαμολάκα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Διαδρομή 4. 5η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15 & 16. 6η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 7. 7η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 15 & 16. Kαθαρισμός και απομάκρυνση βλάστησης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Διαδρομή 18. 8η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 9-9α & 11-11α. 9η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 5. Δημιουργία σκαλιών, απομάκρυνση βλάστησης και κλαδιών, εξομάλυνση απότομων κλίσεων.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός βλάστησης, πετρών και δημιουργία σκαλιών.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαδρομή 3 & 3b. 10η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 17.Καθαρισμός αυξημένης φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 3 & 3b. Καθαρισμός αυξημένης φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 8. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 9 & 9α. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Διαδρομή 14, 15α & 16.  Ολλανδοί εθελοντές συμβάλλουν στον σήκωμα πετρών, εξομάλυνση εδάφους , δημιουργία σκαλιών, κλάδεμα βλάστησης, μάζεμα σκουπιδιών. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 10 & 10α. 11η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 9α. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 15, 15α και 16. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης .

Διαδρομή 11. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 1 & 17α. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

ΜΑΪΟΣ 2016

Διαδρομή 9b &1. Περίπατος Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 1. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 18. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης

Διαδρομή 6. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Διαδρομή 14. 12η πεζοπορία φροντίδας.Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 17. Καθαρισμός διαδρομής.

Διαδρομή 1. Καθαρισμός διαδρομής.

Διαδρομή 1c & 18. Καθαρισμός διαδρομής.

Διαδρομή 5. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

Διαδρομή 4. Καθαρισμός φρέσκιας βλάστησης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Διαδρομή 5. 13η πεζοπορία φροντίδας. Περιρρότερα εδώ

Διαδρομή 7. Καθαρισμός διαδρομής.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Διαδρομή 10 & 10α. 14η πεζοπορία φροντίδας.Περιρρότερα εδώ

Διαδρομή 11 . Πεζοπορία.Περιρρότερα εδώ 

Διαδρομή 2.  Πεζοπορία. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 17. Καθαρισμός με τους προσκόπους του Αργοσαρωνικού…! Περισσότερα εδώ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Διαδρομή 9 , 9a & 9b. 15η πεζοπορία φροντίδας.Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14,15,15α,11, 8, 8α, 4 & Τρομάρχια. Καθαρισμός από Ολλανδούς εθελοντές Περισσότερα: 1 ημέρα , 2η-3η-4η ημέρα , τελευταίες ημέρες.

Διαδρομή Τρομάρχια. 16η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Διαδρομή 1. 17η πεζοπορία φροντίδας.Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 13. 18η πεζοπορία φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Διαδρομή 13. 19η πεζοπορία φροντίδας.Περισσότερα εδώ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαδρομή 7. 5η Πεζοπορία Φροντίδας. Περσισσότερα εδώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαδρομή 18. 6η Πεζοπορία Φροντίδας. Περσισσότερα εδώ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Διαδρομή 6. 7η Πεζοπορία Φροντίδας στη διαδρομή Βουρκωτή – Άχλα – Μόνη Αγίου Νικολάου . Περισσότερα εδώ

Διαδορμή 6.Καθαρισμός της διαδρομής. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 9. 8η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 11, 12, 13. Καθαρισμός των διαδρομών. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 12. 9η Πεζοπορία Φροντίδα. Περισσότερα εδώ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Διαδρομή 15α. 10η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 8. Πεζοπορία και καθαρισμός από το 1ο ΓΕΛ Χολαργού. Περισσότερα εδώ

ΜΑΙΟΣ 2015

Διαδρομή 14. Καθαρισμός διαδρομής. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 11. Καθαρισμός διαδρομής. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14. Δράση Φροντίδας . Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14. 2η δράση φροντίδας της διαδρομής. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 17α, 3, 3α, 3b και 5. Καθαρισμός των διαδρομών. Περισσότερα εδώ

Διαδορμή 1, 1c και 7. Καθαρισμοί διαδρομών. Περισσότερα εδώ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαδρομή 14. Ολοκλήρωση καθαρισμού διαδρομής. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 4. Καθαρισμός της διαδρομής. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 2, 2α, 5, 6,8, 11α και 14. Καθαρισμοί των διαδρομών. Περισσότερα εδώ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Καθαρισμός διαδρομών. Περισσότερα εδώ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Διαδρομή 10. 11η Πεζοπορία Φροντίδας . Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 14. 12η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαδρομή 2 & 2α. 13η Πεζοπορία Φροντίδας μαζί με τους RAMBLERS UK. Περισσότερα εδώ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Διαδρομή 1 & 1 b. 1η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαδρομή 17. 2η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαδρομή 11. 3η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 2 & 2α. 4η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαδρομή 9b. Καθαρισμός και απομάκρυνση πυκνής βλάστησης. 

Διαδρομή 11. Καθαρισμός και απομάκρυνση πυκνής βλάστησης και αποκάλυψη πλακόστρωτου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαδρομή 7. Καθαρισμός και απομάκρυνση πυκνής βλάστησης αδιάβατου τμήματος.

Διαδρομή 15 & 16. Καθαρισμός και απομάκρυνση πυκνής βλάστησης αδιάβατου τμήματος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Διαδρομή 14. Καθαρισμός, κοπή δενδρώδους βλάστησης και ολοκλήρωση διάνοιξης τμήματος της διαδρομής στους Φρουσαίους.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός και κοπή δενδρώδους βλάστησης.

ΜΑΪΟΣ 2014

Διαδρομή 7. Καθαρισμός και κοπή δενδρώδους βλάστησης.

Διαδρομή 3. Καθαρισμός και κοπή δενδρώδους  και θαμνώδους βλάστησης. 

Διαδρομή 5. Καθαρισμός και κοπή δενδρώδους  και θαμνώδους βλάστησης.

Διαδρομή 15. Καθαρισμός και κοπή δενδρώδους  και θαμνώδους βλάστησης.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαδορμή 3. Καθαρισμός διαδρομής.

Διαδρομή 6. Καθαρισμός διαδρομής.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Διαδρομή 1. Ολοκλήρωση καθαρισμού διαδρομής.

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Διαδρομή 8. Καθαρισμός πυκνής βλάστησης.

Διαδρομή 17. 1η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 1. 2η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαδρομή 15. 3η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαδρομή 10. 4η Πεζοπορία Φροντίδας. Περισσότερα εδώ

Διαδρομή 10. Καραρισμός διαδρομής.

Διαδρομή 9. Καθαρισμός πυκνής βλάστησης.

Διοργανώνουμε εθελοντικό καθαρισμό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου και την κοινότητα Μακροταντάλου και καθαρίζουμε :

Δείτε σύντομο ταινιάκι για τις δράσεις αυτές


και ενημερωμένο βλ. αρχείο : μονοπάτια_κοινωνική_διαχείριση_2013_hd)

Τέλη του 2013, βρίσκοντας σημαντική υποστήριξη από ευαισθητοποιημένους ανθρώπους του νησιού, σε συνέχεια των καταγραφών αναγκών καθαρισμού & σήμανσης ξεκινάμε εκ νέου πιο συστηματικά το έργο καθαρισμού & σήμανσης των πεζοπορικών διαδρομών.

Το έργο αυτό βασίζεται στο ύφος της σήμανσης που υιοθετήθηκε αρχικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρίθμηση με μεταλλικά σηματάκια λευκού και κόκκινου χρώματος και μαύρο αριθμό και ξύλινες πινακίδες με χαραγμένα γράμματα) υιοθετώντας ωστόσο τις βελτιώσεις που διδαχθήκαμε βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας και συγκεκριμένα :

–          Πιο συστηματική μικρή σήμανση, και προς τις δύο κατευθύνσεις ανά διαδρομή, ανά διασταύρωση και τουλάχιστον ανά 250μ

–          Πινακίδες κατεύθυνσης και αποστάσεων όχι μόνο στα ελληνικά (βλ. φωτογραφίες παλαιότερης σήμανσης) αλλά δίγλωσσες και φέρουσες την αρίθμηση ανά διαδρομή (βλ. ενδεικτικά πινακίδες που τοποθετήσαμε)

Πιο συγκεκριμένα, καθαρισμοί :

Aναλαμβάνουμε τον τοπικό συντονισμό προγραμμάτων διεθνούς εθελοντικής εργασίας για καθαρισμούς μονοπατιών στην Άνδρο, που διοργάανώνει η μη κερδοσκοπική οργάνωση ΕΛΙΞ , με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φιλοξενία και υποστήριξη των εθελοντών από το Δήμο Άνδρου. Στα πλαίσια 2 προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας με διεθνείς εθελοντές πραγματοποιούνται καθαρισμοί τμημάτων μονοπατιών:

 • της διαδρομής Γαύριο-Άνω Γαύριο, της διαδρομής Μπατσί-Κατάκοιλος, της διαδρομής από τον Κάτω Αγ. Πέτρο προς τον πύργο του Αγ. Πέτρου, συνδράμοντας το έργο τοπικών Συλλόγων που ήδη είχαν ξεκινήσει το έργο αυτό (δείτε τον απολογισμό εδώ)

δείτε μικρό φιλμάκι απολογισμού εδώ (file : elix_andros_greeksub_1_2012HD)

 • των διαδρομών :
 1. Πέριξ του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης
 2. Βουρκωτή-Κατακαλαίοι & Αποίκια-Υψηλού-Νημπορειό(διαδρομή 2)
 3. Λαρδιά-Στίβα Ρωγού (διαδρομή 5)
 4. Νεκροταφείο Κατακοίλου-Άνω Κατάκοιλος-Κάτω Κατάκοιλος

(δείτε τον απολογισμό εδώ) και μικρό φιλμάκι εδώ: (file : volunt_impressions_Andros_09_2012

Διοργανώνουμε εθελοντικό καθαρισμό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου και άλλους τοπικούς συλλόγους και καθαρίζουμε :

 •  Διαδρομή Κάτω Άγιος Πέτρος-πύργος Αγίου Πέτρου (2 εξορμήσεις)
 • Διαδρομή Βραχνού-Μονή Παναχράντου (5 εξορμήσεις)

Aναλαμβάνουμε τον τοπικό συντονισμό προγραμμάτων διεθνούς εθελοντικής εργασίας για καθαρισμούς μονοπατιών στην Άνδρο, που διοργάανώνει η μη κερδοσκοπική οργάνωση ΕΛΙΞ , με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φιλοξενία και υποστήριξη των εθελοντών από το Δήμο Άνδρου. Στα πλαίσια 2 προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας με διεθνείς εθελοντές πραγματοποιούνται καθαρισμοί τμημάτων μονοπατιών :

 • Διαδρομής 8 (Απατούρια-Στενιές), συμπεριλαμβανομένης και της παλαιάς εισόδου του Πύργου Μπίστη, σημαντικού μνημείου του νησιού που με τα χρόνια είχε κλείσει λόγω πυκνής βλάστησης, καθώς και της εισόδου της πηγής Μεμέτη, της διαδρομής Λειβάδια-Μεσσαριά και της διαδρομής 6 (ρεματιά Άχλα) (δείτε τον απολογισμό εδώ)

Διοργανώνουμε εθελοντικό καθαρισμό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου και άλλους τοπικούς συλλόγους και καθαρίζουμε :

 • Τη διαδρομή Έξω Βουνί-Αγία Ευθυμία

Αναλαμβάνουμε τον τοπικό συντονισμό προγραμμάτων διεθνούς εθελοντικής εργασίας για καθαρισμούς μονοπατιών στην Άνδρο, που διοργανώνει η μη κερδοσκοπική οργάνωση ΕΛΙΞ , με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φιλοξενία και υποστήριξη των εθελοντών από το Δήμο Άνδρου. Στα πλαίσια 4 προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας με διεθνείς εθελοντές πραγματοποιούνται καθαρισμοί τμημάτων μονοπατιών :

 • Διαδρομής 4 (Πίσω Μεριά-Μονή Τρομαρχίων) & ( Πίσω Μεριά Μουστάκειο- Μουσιώνας) και της διαδρομής 3 (Κοχύλου-Όρμος Κορθίου) (δείτε τον απολογισμό εδώ)